vi-VNen-US
Chào mừng ngày thành lập Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111
Updated at: 05/19/2021

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 chính thức ra đời vào ngày 19/5/2004 (trùng với ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại) với tên gọi đầu tiên là Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em. Sau 17 năm hoạt động, Tổng đài đã phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp ý nghĩa trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

17 năm qua, Tổng đài 111 đã nhận được 4,6 triệu cuộc gọi đến, trong đó, đã tư vấn 410.552 ca và hỗ trợ, can thiệp cho 6.923 trường hợp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, trẻ bị lạc, bị bỏ rơi, trẻ cần hỗ trợ về tài chính...

Hoạt động ý nghĩa và có hiệu quả của Tổng đài 111 trong những năm qua đã thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của xã hội ta trong việc bảo vệ quyền con người, chăm lo cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước với phương châm: "hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em". Đây cũng là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác trẻ em. Hiểu sâu sắc ý nghĩa to lớn của hoạt động này, cán bộ, nhân viên của Tổng đài nguyện sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành quả góp phần vào công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.