vi-VNen-US
Công điện về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè
Cập nhật ngày: 02/06/2021

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Công điện số 04 về về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.