vi-VNen-US

TIN ĐỊA PHƯƠNG - CƠ SỞ

Tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng Hành động vì trẻ

Thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-LĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Công văn số 666/LĐTBXH-TE ngày 27/02/2020...

 
 

LIÊN KẾT WEBSITE